Dzisiaj jest 25 sierpnia 2016 roku, godzina 09:53:37
 
Mikrobiologia w badaniach żywności i wody Print E-mail

   Przygotowane przez firmę Sterbios Sp. z o. o. seminarium "Mikrobiologia w badaniach żywności i wody - nowe możliwości w aspekcie obowiązujących wymagań, narzędzia zapewnienia jakości badań"  odbyło się w budynku Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spozywczego w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 36 w sali seminaryjnej A na I piętrze. Prelekcję prowadzili: prof. Gerhard Hücker, dr Peter Kerfoot, dr Matthias Kiehne, dr Jarosław Paciorek, mgr Barbara Nowakowska, mgr Anna Wiśniewska

Program seminarium
22 listopada 2006
9:30 - 10:00
Rejestracja uczestników
Dzień zaczynamy kawą zesładkimi dodatkam

10:00-10:45
Znaczenie badańbiegłości w ocenie kompetencji laboratorium
mgr Barbara Nowakowska - System - Lab QA, Warszawa

10:45-11:30
Badania biegłości w laboratoriach mikrobiologii żywności i wody.
Proficiency Testing in Food and Water Microbiology Laboratories
dr Peter Kerfoot - Senate, Wlk. Brytania

11:30-12.15
Drobnoustroje liofilizowane - standardowe narzędzie zapewnienia jakości w laboratoriach mikrobiologicznych
Lyophilized microorganisms - a standard tool for Quality Assurance in microbiological laboratories
prof. Gerhard Hucker - Mecconti, Luksemburg

12:30 - 13:15
Przerwa - lunch

13:15-14:00
Interpretacja wymagań dokumentu EA-04/10:2002
mgr Barbara Nowakowska - System - Lab QA, Warszawa

14:45-14:45
PCR w przemyśle spożywczym - obecne możliwości
PCR in the food industry
dr Matthias Kiehne - Biotecon Diagnostics, Niemcy

14:45-15:30
Technika PCR w mikrobiologicznych badaniach próbek żywnosci
dr Jarosław Paciorek - WSSE, Warszawa

15:30-16:00
Oferta firmy Sterbios Sp. z o. o. oraz dyskusja
mgr Anna Wiśniewska - Sterbios Sp. z o. o.

 

 

 

Sterbios Sp. z o.o.
02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 36 tel. +48 22 8653531 fax. +48 22 8650164
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000234904
Wysokość kapitału zakładowego 80.000 zl