";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Dzisiaj jest 01 września 2016 roku, godzina 05:34:13
 
Wskaźniki chemiczne procesu sterylizacji PDF Print E-mail
Wskaźniki kontroli sterylizacji - Wskaźniki chemiczne

 

   Wskaźniki chemiczne opisane w normach EN 867 1-5, zawierają substancje, które po osiągnięciu wymaganych parametrów sterylizacji zmieniają barwę.
   Wskaźniki chemiczne klasy 1 (wg normy ISO11140) lub klasy A (wg normy EN 867-2) tzw. wskaźniki procesu służą do kontroli ekspozycji - czyli informują na pierwszy rzut oka, który pakiet został poddany sterylizacji. Do wskaźników procesu należą taśmy samoprzylepne, paski umieszczone na opakowaniach, nalepki. Zmiana koloru potwierdza jedynie ekspozycję pakietu, nie daje natomiast gwarancji prawidłowej sterylizacji.


   Informacji o prawidłowości przebiegu procesu dostarczają wskaźniki wieloparametrowe (kilku zmiennych). Wskaźniki klasy 4 (wg normy ISO11140) wskazują że zostały osiągnięte wartości dwóch lub więcej krytycznych parametrów sterylizacji. Wskaźniki klasy 5 (wg normy ISO11140) lub klasy D (wg normy EN 867-1) tzw. integratory wskazują, że zostały osiągnięte jednocześnie wszystkie krytyczne parametry sterylizacji gwarantujące jej prawidłowy przebieg (np. dla sterylizacji parą wodną – odpowiednie ciśnienie i nasycenie pary, temperatura i czas).

   Do codziennej kontroli sterylizatorów parowych ze wstępną próżnią służy test Bowie-Dicka, spełniający wymogi normy EN 867-3.

   Nasza oferta chemicznych wskaźników procesu sterylizacj obejmujei:

 

 


 

 

Sterbios Sp. z o.o.
02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 36 tel. +48 22 8653531 fax. +48 22 8650164
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000234904
Wysokość kapitału zakładowego 80.000 zl