Dzisiaj jest 25 sierpnia 2016 roku, godzina 15:06:24
 
Sterylizacja


Wskaźniki biologiczne - sterylizacja tlenkiem etylenu PDF Print E-mail

 

  Bacillus atrophaeus ATCC 9372 (poprzednie nazewnictwo Bacillus subtilis var niger) jest stosowany w sterylizacji tlenkiem etylenu oraz suchym gorącym powietrzem. Wskaźniki biologiczne zostały opisane w normach EN 866 1-8 i są najbardziej wiarygodną metodą kontroli procesu sterylizacji.

Zobacz więcej...
 
Wskaźniki chemiczne - sterylizacja tlenkiem etylenu PDF Print E-mail

 

   Wskaźniki chemiczne klasy 1 (wg normy ISO11140) lub klasy A (wg normy EN 867-2) tzw. wskaźniki procesu służą do kontroli ekspozycji - czyli informują na pierwszy rzut oka, który pakiet został poddany sterylizacji. Zmiana koloru potwierdza jedynie ekspozycję pakietu, nie daje natomiast gwarancji prawidłowej sterylizacji.

Zobacz więcej...
 
Wskaźniki biologiczne - sterylizacja parą wodną PDF Print E-mail

 

   Spory Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 (poprzednie nazewnictwo Bacillus stearothermophilus)  są stosowane w procesie kontroli sterylizacji parą wodną i parami formaldehydu. Wskaźniki biologiczne zostały opisane w normach EN 866 1-8 i są najbardziej wiarygodną metodą kontroli procesu sterylizacji.

Zobacz więcej...
 
Wskaźniki chemiczne - sterylizacja parą wodną PDF Print E-mail

 

Każdy cykl sterylizacji parą wodną powinien być rutynowo kontrolowany przy użyciu chemicznych wskaźników procesu (taśmy, nalepki) klasy 1 (wg normy ISO11140) lub klasy A (wg normy EN 867-2). Wskaźniki procesu służą do kontroli ekspozycji - czyli informują czy pakiet został poddany sterylizacji. Informacji o prawidłowym przebiegu procesu dostarczają wskaźniki wieloparametrowe (kilku zmiennych).

 

Zobacz więcej...
 
Wskaźniki biologiczne - sterylizacja suchym gorącym powietrzem PDF Print E-mail

 

    Wskaźniki biologiczne zawierają odpowiednią dla danego rodzaju sterylizacji populację spor niepatogennego mikroorganizmu zarodnikującego o najwyższej oporności na działanie określonego czynnika sterylizującego. Spory Bacillus atrophaeus ATCC 9372 (poprzednie nazewnictwo Bacillus subtilis var niger) są zastosowanie w procesach kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem oraz tlenkiem etylenu.

Zobacz więcej...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 2 of 3

Sterbios Sp. z o.o.
02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 36 tel. +48 22 8653531 fax. +48 22 8650164
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000234904
Wysokość kapitału zakładowego 80.000 zl