Materiały do poboru wymazów

Monitoring środowiska produkcyjnego

Mikrobiologiczny monitoring środowiska odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu jakości produktów m. in. spożywczych, farmaceutycznych oraz kosmetycznych. Specjalistyczne procedury, w których pozyskiwane są próbki z produkcji pierwotnej tj. hodowla zwierząt rzeźnych oraz drobiu, dodatkowo umożliwiają kontrolę i utrzymywanie dobrostanu pogłowia. Systematyczny i efektywny nadzór pozwala nam zagwarantować odpowiednią jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.

Materiały do poboru wymazów

Oferta materiałów do poboru wymazu jest zróżnicowana, więc przed podjęciem decyzji należy szczegółowo zweryfikować wytyczne prawne, jeśli określono je dla planowanego zakresu badań. Dobór odpowiedniego materiału do poboru próby zależy od Twoich specyficznych potrzeb w tym m. in:

  • Przepisów prawa, które obligują cię do badania powierzchni (często specyfikowane jest pole powierzchni oraz rozcieńczalnik)
  • Docelowego, poszukiwanego mikroorganizmu lub grupy mikroorganizmów, a także limitów ich obecności,
  • Dalszej drogi próbki do laboratorium i wybranej metody analitycznej

W trakcie wykonywania wymazu bakterie, znajdujące się na badanej powierzchni, przenoszone są z tej powierzchni do podłoża płynnego lub stałego podłoża transportowego za pomocą wymazówki, gąbki, ściereczki. Podczas poboru próby z powierzchni produkcyjnej, która podlega okresowym dezynfekcjom, zgodnie z wymaganiami ISO 18593:2018 konieczne jest stosowanie środków neutralizujących działanie dezynfektantów. Zapobiega to zafałszowaniu wyniku, związanego z przeniesieniem pozostałości dezynfektanta do podłoża namnażającego (wzrostowego), który może sprzyjać zahamowaniu wzrostu bakterii znajdujących się w pobranej próbce na podłożu transportowym.

Do powierzchni małych i trudnodostępnych poleca się wymazówki (bawełniane lub wiskozowe) oraz szablony o wymiarach 5x5cm. Do dużych powierzchni można stosować gąbki lub ściereczki nasączone buforem neutralizującym. 

Wymazówki

Wymazówki są to patyczki wykonane z tworzywa sztucznego zakończonego wacikiem wiskozowym, gąbką lub poliestrem. Stanowią narzędzie do pobrania materiału i przeniesienia go na podłoże wzrostowe. Dla zapewnienia jakości wyniku oraz bezpieczeństwa produkcji muszą być jałowe i wolne od składników interferujących z metodą.

Wyróżnia się wymazówki suche i zwilżone.  Wymazówki suche mogą zostać wykorzystane do bezpośredniego poboru wymazu z powierzchni wilgotnej lub poboru po zwilżeniu odpowiednim, wykorzystywanym przez laboratorium rozcieńczalnikiem. Wymazówki zwilżane gwarantują lepszy odzysk drobnoustrojów z badanej powierzchni. Dodatkowo bufor neutralizujący dezaktywuje większość popularnie stosowanych środków dezynfekujących, dzięki czemu ich pozostałości na powierzchni badanej nie mają istotnego wpływu na wynik posiewu. 

Nowością  na rynku są wymazówki flokowane, które dzięki mikrowłóknom gwarantują większą powierzchnię kontaktu wymazówki z powierzchnią, co z kolei zwiększa odzysk drobnoustrojów. Ten typ wymazówek jest szczególnie polecany na powierzchniach o niskim obciążeniu biologicznym, gdzie skuteczność poboru może decydować o wiarygodności i jakości wyniku.

Szablony do poboru wymazów

Powtarzalny wynik mikrobiologicznego badania powierzchni możliwy jest jedynie wtedy, gdy pobór próby przebiega zawsze w jednakowy sposób i dotyczy jednakowego pola powierzchni badanej.

Jednorazowe szablony są bardzo wygodne, ponieważ dostarczone z certyfikatem sterylności, nie wymagają dodatkowej sterylizacji przed użyciem, zapobiegając jednocześnie wynikom fałszywie dodatnim oraz zakażeniom krzyżowym między badanymi powierzchniami. Szablony dostępne są w kilku wielkościach. Znając pole powierzchni szablonu, możemy wygodnie przeliczyć uzyskaną liczbę kolonii na 1 cm²

Gąbki do poboru wymazów mikrobiologicznych

Gąbki celulozowe to popularny materiał do poboru wymazów, który znajdzie zastosowanie zarówno w próbkobraniu z powierzchni produkcyjnych, jak i z tusz zwierzęcych. Gąbki, pośród innych materiałów wymazowych wyróżniają się wyjątkowo dobrą ścieralnością oraz wytrzymałością mechaniczną. 

Specyficznym formatem gąbki są gąbki na odłamywalnej szpatułce. Dzięki nim pobór prób z trudnodostępnych miejsc jest znacznie łatwiejszy, a ryzyko przypadkowej kontaminacji – zredukowane. Podczas poboru próby nie dotykasz gąbki dłonią, ani nawet rękawiczką, więc cały proces jest bezpieczniejszy. Po poborze przenosisz do opakowania jedynie gąbkę, a szpatułkę odłamujesz i wyrzucasz.

W celu poboru prób mikrobiologicznych poleca się gotowe, certyfikowane zestawy w skład których mogą wchodzić dodatkowo także woreczek do transportu i/lub homogenizacji próby, szablon, para rękawiczek itp. 

Ściereczki do wymazów

Wykonane z materiałów takich jak wiskoza, czy poliester, zyskują coraz większą popularność. Umożliwiają wygodny i efektywny pobór nawet z bardzo dużych powierzchni takich jak blaty robocze, ściany, czy podłogi.

Mogą być wykorzystane do poboru wymazów higienicznych z dłoni pracowników, ułatwiając próbkobranie oraz zwiększając efektywność procesu. Ściereczki charakteryzują się wysokim odzyskiem, co gwarantuje wiarygodne wyniki również dla analiz ilościowych tj. ogólna liczba drobnoustrojów czy liczba bakterii z rodzaju Enterobacteriaceae

Spis treści
Newsletter

Czekamy na Twoje pytania!
Poniższy formularz wyśle do nas wiadomość - skorzystaj!