Rozcieńczalniki

Dlaczego materiał wymazowy nie powinien być suchy?

Dzięki zastosowaniu rozcieńczalnika materiał jest lepiej odzyskany z badanej powierzchni. Należy pamiętać o prawidłowym doborze płynu zwilżającego, aby uzyskać jak najbardziej wiarygodny i wartościowy wynik.

Wymazy z suchej powierzchni powinny być bezwzględnie pobierane zwilżoną wymazówką, gąbką, czy ściereczką/tkaniną. Stosowanie suchych narzędzi nie będzie efektywne – większość mikroorganizmów pozostanie na badanym obiekcie, przez co nie będzie możliwe ich oznaczenie. Szacuje się, że odzysk z tak pobranej próby może być o ponad 40% niższy w porównaniu z poborem próby przy pomocy zwilżonego narzędzia, co w efekcie może być przyczyną wyników fałszywie ujemnych i niewiarygodnych. 

Jedynym wyjątkiem są wymazy pobierane z powierzchni mokrych (np. bezpośrednio po myciu). Dopuszczalne jest wówczas stosowanie suchych wymazówek, gąbek lub ściereczek. Dla zachowania wiarygodnego wyniku niezbędne jest jednak umieszczenie tak pobranej próby w odpowiednim medium mikrobiologicznym, pozwalającym potencjalnie pobranym mikroorganizmom zachować żywotność i/lub zregenerować się.

Rozcieńczalniki do zwilżania akcesoriów wymazowych

Rozcieńczalniki podstawowe

Środki nie zawierające neutralizatora, stosowane do poboru wymazu w trakcie lub pod koniec produkcji, a także z tusz zwierząt rzeźnych. Przykłady rozcieńczalników prostych to woda peptonowa (o stężeniu 10g peptonu/l) oraz roztwór fizjologiczny soli
z peptonem (1g peptonu/l).

Rozcieńczalniki neutralizujące

Wykorzystywane w miejscach, gdzie spodziewamy się pozostałości środków dezynfekujących lub, gdy próbki są pobierane natychmiast po dezynfekcji. Należy pamiętać, że rozcieńczalnik neutralizujący nie jest uniwersalny do wszystkich środków dezynfekujących,
a jego skład powinien zostać dobrany tak, by działał w obecności tych środków, które są stosowane w zakładzie.

Rozcieńczalniki w naszych zestawach:

NPB- Neutralizing peptone buffer (neutralizujący bufor z peptonem)

Gąbki i ściereczki nasączone tym rozpuszczalnikiem są wykorzystywane w przemyśle do poboru prób z dezynfekowanych linii produkcyjnych. Zestaw neutralizatorów umożliwia skuteczną inaktywację większości popularnych środków dezynfekujących. Chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami.

BPW –  Buffered peptone water (buforowana woda peptonowa)

Gąbki nasączone roztworem BPW są dedykowane do poboru wymazów z tusz zwierząt rzeźnych (zgodnie z ISO 17604:2015) oraz z niedezynfekowanych obszarów linii produkcyjnych do wykrywania specyficznych mikroorganizmów z rodzaju Listeria spp. oraz Salmonella spp.  

MRD – Maximum recovery diluent (rozcieńczalnik dla maksymalnego odzysku)

MRD jest roztworem izotonicznym pozwalającym na maksymalny odzysk mikroorganizmów z różnych środowisk. W skład wchodzi zbuforowany chlorek sodu oraz niewielka ilość peptonu, dzięki czemu mikroorganizmy chronione są przed szokiem osmotycznym i stresem w trakcie poboru próby i/lub dalszego rozcieńczania, a jednocześnie nie są promowane do wzrostu. Jest wykorzystywany do zwilżania gąbek i tkanin, wykorzystywanych do poboru prób z powierzchni niedezynfekowanych, tusz zwierząt rzeźnych oraz nakładek na buty do próbkowania w kurnikach.

Newsletter

Czekamy na Twoje pytania!
Poniższy formularz wyśle do nas wiadomość - skorzystaj!