Czym są szybkie, paskowe testy immunochromatograficzne?

Wykrywanie alergenów - szybkie testy immunochromatograficzne paskowe

Testy immunochromatograficzne wykorzystują unikalną zdolność przeciwciał do wybiórczego wiązania z konkretną cząsteczką lub grupą podobnych cząsteczek (antygenem). A jak wiemy alergen jest rodzajem antygenu.

W teście znajduje się specyficzne przeciwciało, które wiąże się z antygenem (alergenem, który chcemy wykryć). Interpretacja wyników polega na potwierdzeniu lub wykluczeniu obecności antygenów w badanej próbce na podstawie obserwacji pojawiających się barwnych pasków.

Testy które oferujemy wyróżniają się wysoką czułością, a wyniki są łatwe w interpretacji!

 

Ø  Wynik pozytywny

Pojawienie się dwóch linii—w polu kontrolnym (C) i testowym (T) – oznacza, że wynik jest pozytywny, a w badanej próbce znajdował się alergen,

Ø  Wynik negatywny

Pojawienie się jednej linii—tylko w polu kontrolnym (C) oznacza wynik negatywny i nie stwierdza alergenu w ilości wykrywalnej przez test,

Ø  Wynik  nieważny

Brak widocznych linii w polu kontrolnym i testowym oznacza, że test jest nieważny i należ y go powtórzyć !

Newsletter

Czekamy na Twoje pytania!
Poniższy formularz wyśle do nas wiadomość - skorzystaj!