SterBios - Materiały dla stref czystych produkcji farmaceutycznej

Materiały dla stref czystych produkcji farmaceutycznej

Nasza oferta obejmuje materiały zużywalne, jedno- i wielokrotnego użytku, dedykowane pomieszczeniom czystym klasy A, B, C i D. Wszystkie produkty z linii BioClean produkowane są zgodnie ze standardami farmaceutycznymi, a na etapie projektowania, uwzględniane są specyficzne wymogi branży - tj. niska emisyjność cząstek, wysoka odporność mechaniczna, komfort pracy oraz sterylność. 

Przedstawione produkty pakowane są trójwarstwowe opakowanie foliowe oraz poddane sterylizacji radiacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i kontaktu z naszymi przedstawicielami. 

W sprawie oferty cenowej prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.