SterBios - Szczepy wzorcowe i materiały odniesienia

W naszej ofercie odnajdziecie Państwo preparaty szczepów wzorcowych pochodzące z American Type Culture Collection (ATCC), zarówno w formie jakościowej (MicroSwab), jak i ilościowej (MicroPellet). Kultury robocze szczepów wzorcowych powinny być rutynowo stosowane w laboratoriach do walidacji metod oraz sprawdzania jakości pożywek.

Do wewnętrznej kontroli jakości badań proponujemy Państwu Certyfikowane Materiały Referencyjne (CRM), zawierające określoną przez producenta w certyfikacie liczbę komórek drobnoustrojów, zawieszonych w różnych matrycach. Materiał taki, możemy poddać analizie razem ze standardowymi próbkami i na bieżąco oceniać poprawność uzyskiwanego wyniku.

W celu utrzymania i kontrolowania biegłości w oznaczeniach zalecane jest uczestniczenie w badaniach międzylaboratoryjnych. Ofertę oraz harmonogram oferowanych przez nas badań znajdziecie Państwo w zakładce "Badania biegłości". Możemy zaproponować analizy różnorodnych matryc - żywności, wody, kosmetyków oraz leków oraz zestawów drobnoustrojów. 

W sprawie oferty cenowej prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.