Dlaczego brać udział w badaniach biegłości?

Przyczyny oczywiste!

- Laboratoria akredytowane muszą uczestniczyć w badaniach biegłości,

- Pracownicy sprawdzający swoją biegłość w badaniach między laboratoryjnych czują się pewni swoich umiejętności,

 

Inne powody:

- Umożliwiają śledzenie wydajności laboratorium - sprzętu, pracowników, pożywek,

- Narzędzie do obiektywnego porównania metod badawczych,

- Pozwalają określić wady i zalety analiz i analityków, a następnie pracować nad poprawą ich wydajności,

- Jedyny, bezstronny sposób śledzenia innych niż techniczne czynników wpływających na wartość uzyskanego wyniku.