SterBios - Szybkie testy higieniczne

Szybkie testy higieniczne

Czas oznaczenia jest jednym z najistotniejszych wyróżników decydujących o wyborze metody stosowanej przez laboratorium przyzakładowe i usługowe. Czas ten wyznacza zwykle moment zwolnienia serii, więc wyznacza chwilę, w której nasz produkt tak na prawdę "zaczyna na siebie zarabiać"

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy szeroką gamę alternatywnych metod mikrobiologicznych do kontroli czystości produktu oraz powierzchni

Metoda luminometryczna, wykorzystująca egzoenergetyczną reakcję defosforylacji ATP do AMP pod wpływem lucyferazy i tlenu, pozwala na szybką ocenę stanu higienicznego powierzchni produkcyjnych i może być z powodzeniem wykorzystywana do kontroli skuteczności mycia. Dzięki modyfikacji tej metody można także szybko oznaczyć czystość mikrobiologiczną produktu, co pozwala na skrócenie czasu niezbędnego do zwolnienia serii. 

Obecnie, żywność podlega kontroli na wszystkich etapach jej produkcji oraz obrotu. Jakiekolwiek odstępstwa od żądanej przez klienta jakości mikrobiologicznej, mogą skutkować nałożeniem na producentów wysokich kar finansowych oraz utratą dobrego imienia. Z drugiej strony - szczególnie w przypadku produktów FMCG, dążymy do skrócenia czasu pozostawania produktu w zakładzie produkcyjnym. Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności zależy zatem od wybranej metody badań oraz czasu oczekiwania na wiarygodny wynik. Idealnym rozwiązaniem dla producentów żywności są metody alternatywne takie jak Real-Time PCR oraz podłoża chromogenne. 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo także proste rozwiązania dla małych laboratoriów przyzakładowych, w których często brak warunków i sprzętu do pracy z "pełnowymiarowymi" podłożami mikrobiologicznymi.

W sprawie oferty cenowej prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.