SterBios - Badanie czystości powierzchni i popłuczyn

Innowacyjny monitoring higieny przez pomiar ATP-AMP

 

Jeśli wytwarzasz kosmetyki, soki lub jakiekolwiek inne artykuły spożywcze, jeśli prowadzisz procesy uzdatniania wody - możemy pomóc Ci kontrolować skuteczność działania!

Chciałbyś kontrolować czystość na produkcji lub sprawdzać czystość kontenerów? A może jesteś odpowiedzialny za higienę w szpitalu? Jeśli na co najmniej jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, w naszej ofercie znajdziesz produkt dający Ci odpowiedź już po 10 sekundach!

Luminometr Lumitester PD-30 oraz dedykowane do niego wymazówki, w krótkim czasie, dają Ci informację na temat higienicznej czystości kontrolowanych powierzniach. 

Metoda ta sprawdza się idealnie w różnych branżach:

- producenci żywności kontrolują poziom zakażenia mikrobiologicznego oraz organicznego resztkami poprodukcyjnymi,

- pracownicy obiektów rekreacyjnych sprawdzają czystość swoich saun, basenów oraz wanien jacuzzi,

- a producenci opakowań wykrywają zanieczyszczenia na tworzywach sztucznych. 

W każdej z tych branż, ale też w wielu innych, metoda ta poprawia efektywność procesów mycia i zwiększa zaangażowanie personelu w procesy czyszczenia!

Jak to możliwe?

Opatentowana metoda wykorzystywana w aparacie PD-30 opiera się na pomiarze biolumiescencji (światła). Zostaje ono wyzwolone podczas enzymatycznej reakcji rozpadu ATP (adenoznotrójfosforanu) i AMP (adenozynomonofosforanu) przez lucyferazę i dikinazę fosforanu i pirogronianu (PPDK).

Co mierzymy?

ATP i AMP to cząsteczki obecne we wszystkich żywych komórkach - bakteriach, drożdżach, pleśniach, ale też komórkach roślin i zwierząt. AMP powstaje z ATP, wtedy, gdy komórki znajdują się w stanie spoczynku i dezaktywują procesy energetyczne. Obróbka termiczna aktywuje też enzymy rozkładające ATP. Klasyczne badanie poziomu ATP nie wykazują AMP zawartego w resztach organicznych, przez co ocena czystości nie jest dokładna. Jednocześnie należy pamiętać, że testy kolorymetryczne oparte na wykrywaniu białka są znacznie mniej czułe i dla wielu zastosowań jest to zbyt dużym ograniczeniem.

Co nam mówi uzyskany wynik?

To na użytkowniku spoczywa konieczność "poznania" własnego otoczenia i wyznaczenia odpowiednich poziomów dopuszczalnych dla wskazań aparatu dla czystych powierzchni. Zwykle powierzchnie płaskie i gładkie (np. szklane, czy metalowe) będzie można scharakteryzować wartością graniczną na poziomie 200 RLU. Powierzchnie z tworzywa sztucznego, chropowate lub powierzchnie "zadrapane" nie powinny przekraczać po myciu wartości 500 RLU. Dla obszarów sterylnych nie powinno się przekraczać wartości 20/50 RLU.

Jak przeprowadzić badanie?

Analiza jest bardzo prosta - sterylną wymazówką pobieramy próbę z powierzchni, a następnie wprowadzamy ją do komory reakcyjnej, która zawiera silny roztwór detergentu rozbijający komórki drobnoustrojów i uwalniający z nich ATP. Kolejny krok to reakcja z liofilizowanymi enzymami zamkniętymi w dolnej komorze, która powoduje emisję bioluminescencji. 

Wynik jest wprost proporcjonalny do dostępnej ilości ATP-AMP i zostaje przedstawiony w postaci jednostek RLU (ang. relative light units). Im wyższy wynik tym większy stopień zanieczyszczenia. Całe badanie z poborem próby trwa mniej niż 30 sekund.

 

Metoda nie wymaga inkubacji próbki. Enzym wytworzony z użyciem technologii genetycznej wykazuje, w porównaniu z ogólnodostępną lucyferazą, tolerancję wobec detergentów, dzięki czemu wyniki są miarodajne i nie ulegają zafałszowaniu.

Luminometr Lumitester PD-30