SterBios - Wskaźniki sterylizacji

Wskaźniki sterylizacji

Sterylizacja jest procesem, który ma na celu całkowite zniszczenie i eliminację wszystkich żywych mikroorganizmów oraz ich form przetrwalnikowych. Każda procedura sterylizacji powinna zostać poddana procesowi walidacji, mającemu na celu wykazanie jej skuteczności. 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szereg rozwiązań do walidacji oraz rutynowej kontroli procesu - sterylizacji gorącą parą wodną, sterylizacji suchym, gorącym powietrzem, ale także tlenkiem etylenu oraz nadtlenkiem wodoru

Możemy Państwu zaproponować wskaźniki biologiczne (zawierające spory najbardziej opornego drobnoustroju dla danego czynnika) oraz chemiczne - jedno i wieloparametrowe, reagujące na spełnienie odpowiednich warunków środowiska.

W sprawie oferty cenowej prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.