Mikrobiologia farmaceutyczna

Oferta produktów i metod do wykorzystania w obszarze produkcji farmaceutycznej i w laboratorium badawczym:

Wskaźniki skuteczności procesów sterylizacji

Biologiczne i chemiczne indykatory do walidacji i rutynowej kontroli procesów wyjaławiania wsadów płynnych i stałych w tym narzędzi i odpadów laboratoryjnych.

Badania biegłości

Międzynarodowe programy badań biegłości dla laboratoriów mikrobiologicznych badających żywność, wodę, kosmetyki oraz leki, a także dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych. Organizator posiada akredytację ISO/IEC 17043, więc udział w badaniach jest akceptowany przez jednostki nadzorujące systemy zarządzania jakością w laboratorium.

Mikrobiologiczny próbnik powietrza

Czystość mikrobiologiczna powietrza produkcyjnego ma wpływ na jakość i bezpieczeństwo Twojego wyrobu! Teraz możesz badać duże objętości powietrza na hali produkcyjnej, ale też powietrze i gazy sprężone.

Materiały do poboru wymazów

Wymazówki wiskozowe, poliestrowe, flokowane i bawełniane, suche, zwilżane i w zestawach z płynem. Wymazy to nasza mocna strona!

Badanie aktywności oraz czystości mikrobiologicznej antybiotyków

Produkujesz lub badasz antybiotyki? Pamiętaj o właściwej neutralizacji! Można deaktywować enzymatycznie penicyliny i inne B-laktamy, a także makrolidy. Produkty wysoce specjalistyczne, oferowane z pełnym wsparciem aplikacyjnym!

Podstawowe urządzenia laboratoryjne

Pipety automatyczne jedno i wielokanałowe, worteksy i wytrząsarki laboratoryjne, cieplarki, inkubatory, szafy termostatyczne, chłodziarki i zamrażarki, autoklawy, komory laminarne i wiele innych...

Standardowe pożywki mikrobiologiczne do badania leków i wyrobów medycznych

Podłoża hodowlane w różnych formach (bazy w proszku, gotowe pożywki w butelkach różnej pojemności oraz na płytkach 55-60mm oraz 90mm)

Metoda luminometryczna

Efektywne i czułe luminometry do kontroli skuteczności procesów mycia i dezynfekcji przestrzeni roboczych, a także do badania produktów kosmetycznych i spożywczych. Wszystko możliwe dzięki wykrywaniu energii zamkniętej w ATP!

Urządzenia do automatyzacji pracy w laboratorium mikrobiologicznym

Szukasz oszczędności czasu pracy w laboratorium? Oferujemy urządzenia do automatycznego dozowania pożywek, rozcieńczania prób, homogenizacji oraz posiewów i inkubacji.

Odczynniki i sprzęt do wykrywania endotoksyn bakteryjnych (test LAL)

Specjalistyczne, niezbędne badanie jeśli produkujesz lub badasz jałowe leki lub wyroby medyczne do kontaktu z jamami ciała pacjenta. Oferujemy kompleksowe zaopatrzenie laboratorium w odczynniki do metod farmakopealnych (żelowej oraz kinetycznej), akcesoria i materiały zużywalne, urządzenia laboratoryjne a także pełne wsparcie merytoryczne.

Gotowe podłoża mikrobiologiczne do monitoringu środowiska produkcji

Podłoża gotowe na płytkach odciskowych i sedymentacyjnych do kontroli czystości powierzchni i powietrza w strefach produkcyjnych przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego.

Projektowanie laboratoriów

Nasi specjaliści pomogą Ci zaplanować układ funkcjonalny w Twoim nowym laboratorium.


Kultury robocze szczepów wzorcowych

Jakościowe i ilościowe preparaty szczepów wzorcowych w pasażach od 2. do 4., pochodzące z kolekcji ATCC. Mikroorganizmy obecne w naszej ofercie są wymieniane w normach ISO (w tym PN-EN ISO 11133:2014-07) oraz w Farmakopei.

Czujniki temperatury, wilgotności i ciśnienia

Proste rejestratory laboratoryjne, ale także zaawansowane rozwiązania dla wymagających procesów tj. sterylizacja czy suszenie. Czy potrzebujesz tylko rejestracji, a odczytasz w wolnej chwili? A może powinieneś mieć dostęp do wyników w czasie rzeczywistym? Możliwości jest wiele - chętnie pomożemy Ci wybrać właściwe rozwiązanie!

Drobny sprzęt laboratoryjny

Akcesoria laboratoryjne tj. ezy, igły, głaszczki, końcówki do pipet, pipety Pasteur'a lub serologiczne, probówki, kriobanki do przechowywania mikroorganizmów wzorcowych, worki i pojemniki na próbki i wiele, wiele innych.

Akcesoria do pomieszczeń czystych produkcji farmaceutycznej

Rękawiczki sterylne i niesterylne o różnej długości i właściwościach, odzież ochronna oraz akcesoria dedykowane pomieszczeniom kontrolowanym.

Meble laboratoryjne

Pomożemy Ci zaprojektować Twoje laboratorium i wyposażymy je w meble wykonane pod wymiar i wedle Twoich potrzeb.

Szkolenia mikrobiologiczne

Potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu metody, tworzysz własne laboratorium, a może chcesz poszerzyć wiedzę w zakresie badań mikrobiologicznych? Współpracujemy z laboratoriami w organizacji płatnych i bezpłatnych szkoleń oraz seminariów, na które chętnie zapraszamy naszych klientów!