Zestawy do poboru wymazów w przemyśle farmaceutycznym

Zestawy do wymazów specjalistycznych

Jakość mikrobiologiczna produktów leczniczych odgrywa znaczącą rolę dla bezpieczeństwa pacjentów. Obecność mikroorganizmów w produktach leczniczych może być wynikiem błędów produkcyjnych, nieodpowiednimi warunkami aseptyki procesu produkcyjnego, pierwotnego zakażenia surowców farmaceutycznych czy niewłaściwej konserwacji. 

Na wynik każdego z badań laboratoryjnych krytycznie wpływa sposób pobrania próby. W mikrobiologicznych badaniach powierzchni o jakości wyniku decydować będzie więc rodzaj, czystość i jakość materiału wymazowego, a często także sposób zabezpieczenia próbki na czas transportu i/lub dalszej obróbki.

Gotowe zestawy zawierające niezbędne akcesoria do wykonania prawidłowego wymazu, pozwalają na bezpieczne, wygodne i szybkie pobranie próbki do badań mikrobiologicznych. W naszej szerokiej ofercie z pewnością znajdziecie Państwo rozwiązanie idealne. 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze?

  • format produktu (wymazówka, ściereczka, inny?)
  • materiał/tworzywo, z którego wykonano produkt
  • zaplanowana procedura badawcza
  • sterylność zestawu i jego składników
  • brak działania hamującego wzrost drobnoustrojów
  • wpływ na sposób postępowania z próbką po poborze (z uwzględnieniem transportu i dalszego przetwarzania)
  • aspekty logistyczne i ekonomiczne

Oferta

Wymazówki standardowe
Pobieranie wymazów z niewielkich lub trudnodostępnych obszarów
Wymazówki flokowane
Wysoki odzysk badanego materiału
Szablony
Łatwe wyznaczenie wymaganej powierzchni wymazu
Newsletter

Czekamy na Twoje pytania!
Poniższy formularz wyśle do nas wiadomość - skorzystaj!