Okładziny na buty do poboru wymazów weterynaryjnych

Rozporządzenie PE i Rady nr 2160/2003 oraz Ustawa z dn. 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt nakładają na hodowców drobiu obowiązek badania obecności pewnych gatunków z rodzaju Salmonella spp. w stadzie.

Niezbędne do wykonania tego typu badań są wymazy w okładzinach na buty. Sterylne okładziny na buty nasączone rozcieńczalnikiem pozwalają na szybki i efektowny pobór materiału podeszwowego (kał lub ściółka z kałem) z powierzchni zarówno niewielkich kurników, jak i dużych zakładów produkcyjnych.

HY CON BOOTS

Rozwiązaniem na Twoje potrzeby będzie HY CON BOOTS. Jest to kompleksowy zestaw do poboru prób z kurników.

W skład pakietu wchodzą:

  • sterylne okładziny na obuwie, zwilżone roztworem MRD (pamiętaj, liczba okładzin zależy od rodzaju stada!)
  • para jałowych rękawiczek.

Zestaw HY CON BOOTS PLUS zawiera także dodatkową parę ochraniaczy na obuwie, dzięki czemu możesz chronić próbkę przed kontaminacją krzyżową z obuwia, a swoje obuwie przed zanieczyszczeniem. 

Zestaw posiada mocną i wytrzymałą torbę strunową do której możesz wygodnie włożyć próby po poborze. Worek ten wytrzyma nie tylko transport, ale i dalszą obróbkę Twojej próbki – homogenizację i inkubację. 

Dołączona w zestawie instrukcja poboru materiału podeszwowego (zgodna z Rozporządzeniami Komisji UE) z pewnością pomoże prawidłowo pobrać wymaz.

Jak prawidłowo pobrać materiał do badań?

Technika poboru prób została szczegółowo przedstawiona w Rozporządzeniach Komisji (WE) nr 200/2010 z dnia 10.03.2010r (stada reprodukcyjne oraz brojlery), 517/2011 z dnia 25.05. 2011r (stada niosek towarowych), 1190/2012 z dnia 12.12. 2012r (stada indyków).

Aby ułatwić procedurę poboru, podzielmy powierzchnię kurnika na 2 lub 5 równych części. Przed wejściem na teren kurnika zakładamy foliowe rękawiczki oraz sterylne okładziny na obuwie. 

W zależności od rodzaju stada powinniśmy stosować odpowiednie konfiguracje zestawów. Dla stad niosek oraz indyków zużyjemy 2 pary okładzin, gdzie jedna reprezentuje 50% badanej powierzchni. Natomiast dla stad brojlerów  i stad reprodukcyjnych wykorzystamy 5 par okładzin. Każda z par opowiada 20% całej powierzchni kurnika.

Po zakończeniu zdejmujemy okładziny z zachowaniem ostrożności, aby nie usunąć przylegającego do nich materiału. Następnie umieszczamy je w sterylnym woreczku, zabezpieczając go. Tak przygotowaną próbkę opisujemy i wysyłamy do laboratorium w ciągu 24 godzin.

UWAGA! Nasze produkty są sterylne i wolne od substancji hamujących wzrost mikroorganizmów.

Jeśli Jesteś zainteresowany ofertą dostępnych zestawów skontaktuj się z nami

Spis treści

Newsletter

Czekamy na Twoje pytania!
Poniższy formularz wyśle do nas wiadomość - skorzystaj!