Sterylizacja nadtlenkiem wodoru

Sterylizacja nadtlenkiem wodoru możliwa jest dzięki właściwościom utleniającym reaktywnych form tlenu i wolnych rodników, które powstają w trakcie rozpadu cząsteczki. Czynniki te powodują utlenianie elementów komórkowych oraz kwasów nukleinowych, przez co wywołują efekt bakteriobójczy. Nadtlenek wodoru, stosowany w formie gazowej jest idealnym czynnikiem sterylizującym, ponieważ jego produktami ubocznymi są jedynie woda i tlen.

Nadtlenek wodoru może być wykorzystywany w formie pary (mgły) lub plazmy. Zamgławianie stosuje się zwykle do sterylizacji izolatorów farmaceutycznych oraz dekontaminacji pomieszczeń, podłóg, blatów, natomiast plazmę do jałowienia akcesoriów wrażliwych na wysoką temperaturę – głównie w branży medycznej np. protezy, narzędzia chirurgiczne itp.

Ze względu na stan czynnika sterylizującego należy wybrać odpowiedni wskaźnik do weryfikacji procesu sterylizacji. Monitoring i walidacja procesu sterylizacji parami nadtlenku wodoru opiera się głównie na zastosowaniu wskaźników biologicznych w formie nośników (dysków) lub gotowych zawiesin spor. Do weryfikacji skuteczności sterylizacji plazmowej można wykorzystać także dedykowane wskaźniki fiołkowe i wskaźniki chemiczne.

Wskaźniki biologiczne

Nośniki

Sterylizacja parami nadtlenku wodoru (np. prowadzona w izolatorach farmaceutycznych) wymaga zastosowania specjalistycznych nośników, aby sprawdzić poprawność przeprowadzonego cyklu sterylizacji.

W naszej ofercie dla sterylizacji nadtlenkiem wodoru posiadamy dyski wykonane ze stali nierdzewnej opłaszczone sporami Geobacillus stearothermophilus. Nośniki umieszczone są w przenikalnych opakowaniach typu Tyvek, w których mogą być poddawane ekspozycji.

Stalowy dysk po sterylizacji należy jałowo przenieść do podłoża hodowlanego (TSB), a następnie inkubować przez okres do 7 dni. Ewentualne zmętnienie podłoża w trakcie inkubacji świadczy o niepowodzeniu procesu.

 

Wskaźniki fiolkowe

To samodzielne wskaźniki biologiczne do monitorowania sterylizacji nadtlenkiem wodoru (plazmą) w procesach sterylizacji narzędzi, wyrobów medycznych itp. Wskaźnik zapewnia szybkie, widoczne i wiarygodne wyniki.

W skład zestawu wchodzi termoplastyczna fiolka, umieszczona wewnątrz ampułka z pożywką TSB i krążek z włókna szklanego zaszczepiony zarodnikami Geobacillus stearothermophilus

Po zakończonym procesie sterylizacji należy skruszyć ampułkę z pożywką i przeprowadzić inkubację wg zaleceń producenta. 

Zawiesiny zarodników

Zawiesiny zarodników to wystandaryzowane zawiesiny spor mikroorganizmów o znanej charakterystyce odporności i różnych poziomach populacji w objętości 0,1 ml. 

Zawiesiny zarodników pozwalają na bezpośrednie zaszczepianie produktów. Mogą być również używane do wielu innych testów mikrobiologicznych, w tym badań skuteczności czyszczenia, Bioburden i testów BF. 

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą wskaźników, zapraszamy do kontaktu!

Spis treści
Newsletter

Czekamy na Twoje pytania!
Poniższy formularz wyśle do nas wiadomość - skorzystaj!