Sterylizacja radiacyjna

W procesie sterylizacji radiacyjnej promieniowanie jonizujące oddziałuje na organizmy żywe powstaniem wtórnych elektronów komptonowskich. W efekcie powstają wolne rodniki i inne produkty radiolizy, silnie oddziałujące na kwasy nukleinowe oraz białka strukturalne i funkcjonalne. 

Zaletą sterylizacji radiacyjnej jest brak pozostałości obróbki radiacyjnej w sterylizowanych materiałach. Aspekt ten sprawia, że metoda ta ma przewagę nad gazową – w niej niezbędna jest desorpcja gazu (tlenku etylenu). Co więcej sterylizacja może być przeprowadzona w dowolnym opakowaniu, dzięki wysokiemu stopniowi przenikliwości promieniowania jonizującego. 

Wykorzystywana do materiałów termolabilnych, np. wyrobów medycznych jednorazowego użytku, produktów leczniczych oraz kosmetyków. Do monitoringu sprawdzającego efektywność procesu sterylizacji radiacyjnej wykorzystuje się głównie wskaźniki biologiczne, ale również chemiczne.  

Wskaźniki biologiczne

Wskaźniki paskowe ze sporami

Wskaźniki bibułowe do sterylizacji radiacyjnej posiadają na swojej powierzchni odpowiednią ilość zarodników bakterii Bacillus pumilus (log 6). Są zgodnie z wymaganiami USP i ISO 11138-1. Paski dostępne ze zwiększoną liczbą bakterii (log 7, 8) są odpowiednie do przeprowadzenia procesu walidacji. 

Paski z łatwością wyjmiemy z koperty i przeniesiemy do pożywki TSB. 

Zawiesiny spor

Zawiesiny zarodników o znanej charakterystyce odporności na promieniowanie i różnych poziomach populacji standaryzowanych na 0,1 ml. 

Zawiesiny zarodników pozwalają na bezpośrednie zaszczepianie produktów, w celu sprawdzenia skuteczności sterylizacji urządzeń, w których nie można zastosować tradycyjnych pasków z zarodnkami.

Wskaźniki chemiczne

Nalepki

Naklejki do monitorowania skuteczności sterylizacji z zastosowaniem promieniowania jonizującego. Dedykowane do pojedynczych opakowań lub pakietów, w celu weryfikacji, czy dana jednostka została poddana działaniu czynnika sterylizującego w określonej dawce. 

Naklejki zapewniają stałe przejście koloru po wystawieniu na działanie promieniowania.

Spis treści

Newsletter

Czekamy na Twoje pytania!
Poniższy formularz wyśle do nas wiadomość - skorzystaj!