Sterylizacja suchym gorącym powietrzem

Sterylizacja suchym gorącym powietrzem polega na zastosowaniu wysokiej temperatury rzędu 160 – 250°C utrzymywanej w czasie od kilkunastu minut do dwóch godzin. 

Aby materiał został poprawnie wysterylizowany, suche gorące powietrze musi przeniknąć do jego wnętrza – czas potrzebny na zajście tego procesu nazywany jest czasem przenikania. Gdy materiał osiągnie odpowiednią temperaturę, rozpoczyna się czas utrzymywania, będący właściwym procesem sterylizacji. 

Monitoring procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem polega na zastosowaniu w cyklu biowskaźników zawierających spory Bacillus atrophaeus i wskaźników chemicznych. 

Wskaźniki biologiczne

Wskaźniki paskowe

Wskaźniki paskowe zbudowane są z bibułowego paska, opłaszczonego na  powierzchni zarodnikami bakterii. Wskaźnik umieszcza się wewnątrz sterylizowanego pakietu. 

Paski stosuje się w procesach prowadzonych w temperaturze 160-180°C.

Po ekspozycji na warunki sterylizacji paski inkubujemy w temperaturze 30-35 °C w pożywce TSB.

Akcesoria do sterylizacji

Pożywki TSB, inkubatory ułatwiające weryfikację wyników

Wskaźniki ampułkowe

Dla bardzo wymagających procesów jałowienia posiadamy w swojej ofercie wskaźniki ampułkowe dedykowane sterylizacji suchym, gorącym powietrzem. Zarodniki bakterii naniesione są na złoże krzemionkowe o wysokiej odporności termicznej, dzięki czemu wskaźnik może być z powodzeniem stosowany w procesach o temp. powyżej 200°C.

Ten typ wskaźników może być wykorzystany w branży farmaceutycznej w procesie depyrogenacji oraz do sterylizacji narzędzi. Po skończonym cyklu sterylizacji zawartość ampułki należy aseptycznie przenieść do pożywki TSB i inkubować w zależności od zaleceń producenta.

Wskaźniki chemiczne

Paski wieloparametryczne

Paski reagują na krytyczne czynniki procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem – tj. czas i temperatura. 

Wskaźniki są wygodne w użyciu. Niektóre warianty posiadają perforację, dzięki czemu możliwe jest rozdzielenie paska na dwie części. O poprawnie skończonym procesie sterylizacji informuje nas zmiana zabarwienia z białej na brązową/czarną

Nalepki i taśmy

Nalepki i taśmy przeznaczone do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem wyraźnie pozwalają odróżnić produkty wyjaławiane, od nie poddanych procesowi.

Nalepki posiadają nadruk ze wskaźnikiem chemicznym, który zmienia kolor po wystawieniu na działanie suchego, gorącego powietrza. 

Taśmy pełnią zarówno funkcję wskaźnika, jak i zabezpieczają przed przypadkowym otwarciem wysterylizowanego produktu. Zmiana koloru po sterylizacji w obu przypadkach jest nieodwracalna.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą wskaźników, zapraszamy do kontaktu!

Spis treści

Newsletter

Czekamy na Twoje pytania!
Poniższy formularz wyśle do nas wiadomość - skorzystaj!