Wymazówki do poboru i transportu prób w kierunku SARS-Cov-2

Koronawirus SARS-Cov-2

Koronawirusy to grupa otoczkowych wirusów, których materiał genetyczny stanowi jednoniciowy łańcuch RNA, należących do rodziny Coronaviridae. Średnica cząstek koronawirusów waha się od około 60 do 220nm. Wirusy te są powszechne wśród ludzi i innych ssaków, powodując choroby z objawami od łagodnego przeziębienia po cięższe, takie jak COVID-19, wywołany przez SARS-CoV-2. 

Okres inkubacji COVID-19 waha się od 2–14 dni po ekspozycji, przy czym większość osób zakażonych wykazuje objawy około 4–5 dni po ekspozycji. Najczęstszymi objawami infekcji wirusowej są: gorączka, kaszel, bóle mięśni lub zmęczenie.

Metody diagnostyki zakażeń SARS-Cov-2 można podzielić na genetyczne (oparte na wykrywaniu odcinków RNA typowych dla wirusa SARS-Cov-2) oraz immunologiczne (bazujące na detekcji specyficznych białek koronawirusa w próbce czyli tzw. testy antygenowe, lub polegające na wykrywaniu specyficznych przeciwciał z klasy IgM i/lub IgG, wytworzonych przez organizm chorego). Zastosowanie technologii PCR do diagnostyki zapalenia płuc wywołanego koronawirusem SARS-Cov-2 wynika zalet metody, związanych z jej szybkości, czułością i swoistością.

 

Pobór próbki w kierunku COVID-19

Próbkę kliniczną stanowi materiał biologiczny pobrany z nosogardzieli i/lub z gardła osoby podejrzanej o zakażenie. Właściwy pobór i następujący po nim transport próby są krytyczne dla uzyskania wiarygodnego wyniku badania. Szczególnie istotne znaczenie mają materiały wykorzystane do poboru prób. 

Zaleca się stosowanie wymazówek z tworzyw sztucznych. Szczególnie przydatne są wymazówki tzw. flokowane (kłaczkowate), które, w porównaniu do klasycznych wymazówek wiskozowych lub wykonanych ze sztucznego jedwabiu, pozwalają na skuteczniejsze zebranie materiału biologicznego z miejsca badania. 

Równie istotny co dobór narzędzia do poboru prób, jest także dobór podłoża transportowego, które powinno zabezpieczyć próbkę na czas co najmniej niezbędny do jej dostarczenia i przebadania w laboratorium PCR. 

Podłoża transportowe dla SARS-Cov-2

W naszej ofercie można znaleźć dwa podstawowe podłoża do transportu wirusów:

Podłoże VTM składa się ze zmodyfikowanego roztworu buforowego Hank’s-HEPES, uzupełnionego albuminą surowicy bydlęcej, żelatyną, glukozą, antybiotykami itp. Jest zbilansowane osmotycznie i buforowane w celu utrzymania żywotności próbek wirusa podczas transportu do laboratorium. 

Podłoże VTM-N składa się z buforów Tris-HCl, EDTA i soli guanidyny. Obecność soli guanidyny działa destrukcyjnie na białka i inhibitory nukleaz, co powoduje, że wirus jest nieaktywny, ale nie wpływa to na integralność wirusowego kwasu nukleinowego.

A jak dobrać rodzaj wymazówki?

Poprawny dobór wymazówki jest istotny nie tylko ze względu na jakość wyniku. Odpowiednia wymazówka gwarantuje też komfort i bezpieczeństwo pacjenta. Ze względu na konstrukcję, oferujemy dwa podstawowe rodzaje wymazówek flokowanych:

Wymazówki do wymazów z gardła:

  • szersza, większa główka wymazowa,
  • grubsza pałeczka wymazowa,
  • punkt odłamania na wysokości 3cm.

Wymazówki do wymazów z nosa/nosogardzieli:

  • wąska, wydłużona główka,
  • bardzo elastyczna, cienka pałeczka, 
  • punkt odłamania na wysokości 8cm.

Spis treści

Newsletter

Czekamy na Twoje pytania!
Poniższy formularz wyśle do nas wiadomość - skorzystaj!