Badania biegłości dla laboratoriów mikrobiologicznych

Badania biegłości dla laboratoriów

IFM Quality Services to akredytowany zgodnie z ISO 17043  organizator badań biegłości „Ocena zgodności—Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości” oraz akredytowany zgodnie z ISO 17034 producent materiałów odniesienia  „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów odniesienia” w połączeniu z normą ISO17025 „Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy IFM Quality Services w Polsce!

 

Dlaczego skorzystać z badań biegłości IFM?

  • Organizator akredytowany zgodnie z ISO/IEC17043 (numer certyfikatu A2LA 3189-02), więc Twoje wyniki zostaną zaakceptowane przez jednostkę akredytującą,
  • Ekonomiczne rozwiązanie—programy badań biegłości są zaprojektowane w taki sposób,
    by mogło w nich wziąć udział wielu uczestników, a także, by możliwe było monitorowanie biegłości pod kątem wielu parametrów, w dłuższym okresie czasu w ramach jednego programu,
  • Bezstronna ocena wyników—organizator jest niezależną firmą, zaś międzynarodowy zasięg organizowanych programów umożliwia porównanie biegłości w szerokim gronie laboratoriów,
  • Wszechstronność oferowanych programów—wiele rodzajów matryc oraz parametrów analitycznych w łatwej i przystępnej w użyciu formie,
  • Możliwość wyboru formatu próbki—programy uwzględniają próbki naturalne albo próbki liofilizowane, tak by możliwe było ich dopasowanie do potrzeb i budżetu laboratoriów,
  • Możliwość badania i raportowania wyłącznie parametrów oznaczanych przez laboratorium,
    a w ramach dostarczonej próbki—oceny biegłości wielu analityków bez dodatkowych kosztów.

Pamiętaj! Biegłość Twojego laboratorium nigdy nie powinna być oceniana w oparciu o wynik wyłącznie jednego badania biegłości! Spójność jest równie ważna, co powodzenie lub niepowodzenie w pojedynczym programie. Nasze programy są specjalnie zaprojektowane, aby dostarczyć dowodów biegłości w wielu sytuacjach—dla różnych matryc, zakresów wyników oraz czynników interferujących, także w dłuższym okresie czasu.

 

Najczęściej zadawane pytania

Co powinniśmy zrobić, jeśli nasze laboratorium nie przeprowadza wszystkich analiz uwzględnionych w badaniu?

W badaniach nie ma obowiązku oznaczenia wszystkich uwzględnionych parametrów. Ich pominięcie nie wpływa
na ocenę końcową.

Czy jeśli laboratorium zgłosiło się do programu, który składa się z wielu co miesięcznych rund, może pominąć udział w jednej z nich?

Oczywiście, jeśli jest to dopuszczone przez wewnętrzny
harmonogram sprawdzeń biegłości, laboratorium może
raportować jedynie wybrane rundy.

Czy cena badania wzrośnie, jeśli będę chciał zaraportować więcej niż jeden zestaw wyników?

Nie, tak długo, jak długo ilość próbki jest wystarczająca do przeprowadzenia analiz organizator nie nalicza dodatkowych opłat dla dodatkowych uczestników.

Czy jeśli chcemy zaangażować wielu pracowników w badania, możliwe jest zamówienie dodatkowych zestawów próbek?

Oczywiście! Organizator oferuje dodatkowe zestawy próbek w konkurencyjnej cenie! Prosimy o kontakt.

Czy jeśli nie zaliczyliśmy badania, możemy otrzymać dodatkowe próbki, aby powtórzyć analizy?

Zwykle jest to możliwe, jednak ze względu na fakt iż próbki te zawierają żywe mikroorganizmy, próbki te powinny być zamówione przed upływem miesiąca od wystawienia
raportu.

Spis treści

Newsletter

Czekamy na Twoje pytania!
Poniższy formularz wyśle do nas wiadomość - skorzystaj!