Testy do wykrywania alergenów

Wykrywanie alergenów - informacje podstawowe

Jednym z ważnych elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, są alergeny. Mogą one stanowić realne zagrożenie dla wrażliwych grup konsumentów. W zakładach przemysłu spożywczego, standardowym działaniem powinno być określanie,  które alergeny mogą wystąpić w konkretnym produkcie lub grupie produktów.

Producent żywności zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jest zobligowany do poinformowania konsumentów o obecności alergenów w produktach spożywczych. Obowiązuje zasada, że „aby uzyskać wysoki poziom ochrony zdrowia konsumentów i zagwarantować im prawo do informacji, należy zapewnić odpowiednie informowanie konsumentów na temat spożywanej przez nich żywności”. Dlatego na etykietach produktu w sposób wyraźnie odróżniający się, musi być umieszczona informacja o obecności składników uznanych za alergenny.

Skłonność  do alergii i nietolerancji pokarmowych wywołanych spożyciem pewnych grup produktów może być uwarunkowana także czynnikami geograficznymi, stąd w różnych częściach świata za alergen uważa  się czasami zupełnie odmienne produkty spożywcze.

W naszej ofercie znajdziesz szeroki zakres testów, które w kilkanaście minut poinformują Cię o obecności pozostałości alergenu. Oferujemy testy na alergeny wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, jak i takie które Twój zakład będzie musiał sprawdzić przy eksporcie wyrobów poza UE.

Czym są alergeny?

Alergen jest rodzajem antygenu, który u osób wrażliwych wytwarza silną odpowiedź immunologiczną. Alergeny mogą być substancjami pochodzenia zarówno zwierzęcego, jak i roślinnego. Nie mają wspólnej budowy chemicznej ani strukturalnej. Większość alergenów jest białkami lub glikoproteinami.  U osób narażonych obecność danego alergenu w żywności może wywołać objawy alergii i nietolerancji, skutkując, w niektórych przypadkach, nawet poważnymi zagrożeniami dla zdrowia i życia.

Jak kontrolować ryzyko związane z występowaniem alergenów?

W zakładach przemysłu spożywczego na poziomie produkcyjnym należy wdrożyć zintegrowany system zarządzania alergenami.  Aby całkowicie wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego alergenami, kontrolę należy rozpocząć od sprawdzenia dostawców surowców, sposobu przechowywania oraz transportu. Istotne znaczenie ma również dostosowanie harmonogramów produkcji oraz walidacja procedur czyszczenia. W marę możliwości należy fizycznie oddzielić linie produkcyjne, na których występują alergeny, od tych, na których alergeny nie występują. 

Kontrola pozostałości alergenów w surowcach, półproduktach, produktach gotowych oraz na powierzchniach produkcyjnych stanowi istotny element systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności.

Zanieczyszczenie alergennymi składnikami żywności i ich pochodnymi można w prosty sposób wykrywać przy użyciu szybkich, immunochromatograficznych testów do wykrywania alergenów. Takie testy wymagają minimalnego wyposażenia laboratoryjnego, a nawet mogą być wykonywane bezpośrednio w strefie produkcji przemysłowej. Są bardzo proste w użyciu, a przede wszystkim dostarczają szybkich i wiarygodnych wyników jakościowych. Dzięki nim możesz sprawdzić pozostałości alergenów w surowcu, produkcie, a nawet na powierzchniach produkcyjnych.  Jeśli potrzebujesz informacji nie tylko o obecności alergenu, ale także dane o jego ilości, najlepiej sprawdzają się z kolei klasyczne testy ELISA.

Czym są szybkie testy immunochromatograficzne?

Czym są Testy ELISA?

Zapraszamy do kontaktu!

Newsletter

Czekamy na Twoje pytania!
Poniższy formularz wyśle do nas wiadomość - skorzystaj!