Sterylizacja parą wodną

Sterylizacja jest procesem w wyniku którego zostają zniszczone wszystkie chorobotwórcze czynniki biologiczne oraz ich formy przetrwalnikowe przez zastosowanie czynników fizycznych lub chemicznych (Dz. U nr 31 poz.158 z lutego 2011).

W procesie sterylizacji parą wodną czynnikiem sterylizującym jest nasycona para wodna, powodująca gwałtowną hydrolizę, denaturację i koagulację enzymów oraz struktur komórkowych.

Do monitoringu procesu sterylizacji parą wodną wykorzystuje się wskaźniki biologiczne oraz chemiczne. Szeroka oferta dostępnych opcji pozwala kompleksowo dopasować wskaźnik do swoich potrzeb. 

Wskaźniki biologiczne

Biowskaźniki ampułkowe, fiolkowe i paskowe i zawiesiny spor do sterylizacji w autoklawach parowych

Wskaźniki chemiczne

Paski, naklejki, taśmy i worki do sterylizacji w autoklawach parowych
Newsletter

Czekamy na Twoje pytania!
Poniższy formularz wyśle do nas wiadomość - skorzystaj!